Symptom

Golfarmbåge smärtar när man under motstånd böjer på handleden, tex när man bär en tung kasse. Smärtan känns vid muskelfästet för de gemensamma handledsböjarna vid armbågens insida. Fästet ömmar vid tryck, och kraftig smärta kan även stråla ner i underarmen. Vi testar av golfarmbåge specifikt genom att göra ett belastningstest. Det är normalt att total kraftlöshet upplevs under belastning av handledsböjarna. Detta sker på grund av smärta, och inte att något har gått av. Om man inte åtgärdar golfarmbåge, utan låter skadan förvärras, kan smärtan uppträda även i vila och man kan uppleva nedsatt greppstyrka.

En viktig differentialdiagnos vid golfarmbåge är inklämning av ulnarisnerven. Symptom vid denna skada är pirrningar, stickningar och nedsatt känsel längs med nervens utbredning på lillfingersidan av underarm och hand.

En annan differentialdiagnos är bristning av ledband i armbågen. Detta uppstår framförallt akut hos kastare, och diagnosen kräver särskild vård.

Copyright http://www.golfarmbåge.se