Behandling

För att bli av med golfarmbåge så finns det ett antal behandlingsmetoder man kan testa. Det viktigaste är att klarlägga orsaksmekanismen till varför smärtan uppstod innan man börjar behandla, detta för att undvika att besvären återkommer. När väl orsaksmekanism är funnen, och smärtan är borta så arbetar vi förebyggande så att du ska slippa få golfarmbåge igen.

Vi på Napralogica använder oss av stötvågsbehandling i kombination med medicinsk laser (lågenergi) och andra naprapatiska behandlingsmetoder för att:

1) ta bort smärtan
2) stimulera och förstärker kroppens egna läkningsprocesser
3) öka rörligheten i påverkade leder och göra så att skadan läks ut permanent.

Vi ger även ergonomiska råd för att du ska undvika överbelastningsskador i framtiden. Tillsammans med patienten så går vi igenom orsaksmekanismer till golfarmbåge och vad patienten själv kan göra för att ändra ergonomi, förbättra träning och andra små saker som kan ha stor påverkan på vägen till smärtfrihet.

Stötvågsbehandling är en väl beprövad och vetenskapligt bevisat effektiv behandlingsmetod som med framgång mot kroniska besvär i senor, t.ex golfarmbåge, tennisarmbåge, hälseneinflammation, hälsporre, hopparknä med flera. I kombination med medicinsk laser så är vår erfarenhet att patienterna svarar mycket bra avseende smärtfrihet och funktionalitet efter behandling hos oss.

Stötvågsbehandling är den kraftigaste icke-invasiva behandlingsmetoden som finns att tillgå idag. Normalt sett uppstår inga biverkningar vid stötvågsbehandling, och det som kan uppstå är ömhet i muskulatur och ibland ett blåmärke om man har lätt att få blåmärken. Smärtan som uppstår vid behandling är relativ, och tillsammans med patienten arbetar vi tillsammans under hela behandlingen för att smärtan inte ska upplevas som för kraftig eller oöverkomlig.

Andra åtgärder:

Kortisoninjektioner

Kortisoninjektioner har länge framhållits som en effektiv behandlingsmetod. Nya rön som bl.a presenterats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet (2010;376:1751-1767)  konstaterar man att långtidseffekten av kortisoninjektion ofta gör besvären värre än de var innan kortisoninjektionen togs. Detta gäller vid behandling av hälseneinflammation, tennisarmbåge, golfarmbåge och andra överbelastningsskador där senan är involverad. Vi rekommenderar därför alla som har blivit rekommenderade att ta kortisoninjektion mot golfarmbåge att fråga ansvarige läkare om senaste medicinska rön och långtidseffekterna av injektioner.

Vila

Vila framställs ofta som en effektiv metod för att lindra smärta. Självklart gör inte en belastningsrelaterad skada ont om man inte använder musklerna eller senan. Då golfarmbåge är ett tillstånd i bindväv eller sena som så kommer vila inte göra att skadan läker ut, utan endast leda till smärtfrihet då armbågen inte belastas.

Rehabilitering

Belastningsrelaterade skador såsom golfarmbåge och tennisarmbåge har visat sig svara mycket bra på excentrisk träning av påverkad muskulatur. Nyare forskning visar att (häl)senan reagerar lika bra på statisk, koncentrisk likväl som excentrisk belastning. Trots att studien är utförd på hälsenor anser vi att den direkt är överförbar på tennisarmbåge. Belastningen leder till regeneration och att senan och dess infästning läker ut och blir smärtfri. Detta är dock en långsam process som kan sträcka sig över månader.

Läkemedel

Då tillståndet endast är inflammatoriskt under de första 1-3 dagarna så har antiinflammatoriska (NSAID) preparat såsom Voltaren, Diklofenak och Ipren en ytterst begränsad effekt på golfarmbåge efter första veckan. Antiinflammatoriska mediciner har två effekter – dels tar den bort inflammationen, men också smärtan. Då det inte finns någon inflammation i området så sker endast smärtlindringen under tiden man äter medicinen. Långvarigt bruk av dessa mediciner kan medföra allvarliga skador på inre organ, och man bör därför konsultera med sin husläkare innan man påbörjar medicinering mot golfarmbåge. Risken med att äta smärthämmande medicin är också att den skadade tenderar att fortsätta använda armbågen på samma sätt, vilket inte leder till en rehabilitering av skadan, utan snarare en förvärring av besvären som man upplever efter att ha slutat med medicinerna.

Kirurgi

Vid kronisk golfarmbåge som inte läker med hjälp av andra behandlingsmetoder finns även möjlighet till kirurgi. Resultatet av kirurgiska ingrepp är dock inte alls lika bra som vid t.ex tennisarmbåge.

Vi finns på Napralogica, Upplandsgatan 61, T-bana Odenplan i Stockholm samt i Läkarhuset, Kungsgatan 43 i Uppsala.

Varmt välkommen att boka din behandling av golfarmbåge hos oss.

Vi är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet, Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin samt legitimerade av Socialstyrelsen.
SNF-SFFAI-tennisarmbåge

Copyright http://www.golfarmbåge.se